Ansökan och instrument

Ansökan till musikskolan

Från och med VT 2021 Inför Ånge Musikskola ett nytt anmälningssystem kopplat till en digital lärplattform. Fram tills dess görs ansökan i e-tjänsten, se nedan under Självservice.
Om ni anmäler er nu i höst kan det vara svårt att få plats. Om ingen lärare kan placera er hamnar ni i kö. När det nya systemet släpps i jan 2021 har ni som står i kö förtur att leta lediga platser. Detta annonseras till den mejl-adress ni skriver på ansökan, så var noga med den!
I samband med att det nya systemet införs upphör kön och ersätts av en kurskatalog där alla lediga platser syns. Är det fullt får man hålla utkik efter våra kurssläppsdatum. Vi annonserar dem förstås på grund- och gymnasieskolorna men följ också Ånge Musikskola på Instagram och Facebook så missar du inget!

Avanmälan

Vårdnadshavare till elev som tänker sluta i musikskolan ska meddela detta till respektive musiklärare. Det finns även en e-tjänst för avanmälan, se nedan under Självservice. Elev står kvar i musikskolan tills vårdnadshavaren gör en avanmälan.