Avgifter

Musikskolans undervisning är avgiftsfri för ett instrument/sång. Vid ytterligare ett instrument tas en avgift på 350 kr/termin.

Instrument, förbrukningsmaterial, tillbehör och spelböcker bekostas av eleven.

Instrumenthyran hos musikskolan är 300:-/ termin

Elev som uteblir från undervisningstilfällen tre gånger i följd utan att meddela musikläraren kan förlora sin plats i musikskolan.

Elever som deltar i drama/teater i samarbetet med Teaterverkstan måste vara medlemmar i Teaterverkstan. Det kostar 150 kr/år.