Anmälan

Anmälan till musikskolan

Från och med VT 2021 har Ånge Musikskola ett helt digitalt anmälningssystem kopplat till en lärplattform anpassad för musik- och kulturskolor. Kö, pappersblanketter och tidigare e-tjänst har ersatts av en on-line kurskatalog. Länk till annan webbplats. Du bokar din plats direkt i katalogen och börjar spela samma vecka. På fullbokade eller kommande kurser finns en knapp "Intresseanmälan" som du använder för att komma i kontakt med oss. Då får du bl.a. förhandsbesked om våra kommande kurssläpp. Det stora kurssläppet sker i slutet av vårterminen med platser inför kommande hösttermin. Följ också Ånge Musikskola på Instagram och Facebook så missar du inget! 

Facebook Ånge Musikskola Länk till annan webbplats.

Instagram: @angemusikskola