Ånge musikskolas elevförening

ÅME, Ånge Musikskolas Elevförening

Ånge Musikskolas Elevförening är en lokalförening som tillhör RUM, Riksförbundet Unga Musikanter.

Medlemskapet möjliggör trevliga och utvecklande aktiviteter och gemenskap inom den lokala föreningen och i den stora organisationen RUM. Föreninghen gör det möjligtv att ta emot bidrag och stipendier från RUM, myndigheter och andra bidragsgivare. Medlemskapet innebär inte någon kostnad eller någon förpliktelse för elever eller vårdnadshavare. Anmälan till föreningen sker i en särskild registrering online som skickas ut till elever och vårdnadshavare via lärplattformen StudyAlong.

Ordinarie Årsmöte blir i mars 2021, kallese via StudyAlong.

”Riksförbundet Unga Musikanter, RUM, är en organisation för alla barn och unga som spelar ett instrument, sjunger, dansar eller spelar teater. Bland våra 40 000 medlemmar och 400 lokalföreningar finns det massor av musik- och kulturaktiviteter av alla olika typer.

Vad gör RUM?

  • Vi ordnar kurser, konserter, workshops, festivaler och mycket annat kul för våra medlemmar.
  • Vi samtalar medpolitiker och myndigheter i frågor som är viktiga för musicerande ungdomar.
  • Vi ger våra medlemmar råd i frågor som handlar om musik, organisation och ekonomi och arbetar för medlemmarna och deras föreningars utveckling.
  • Vi skapar kontakter mellan våra medlemmar både i Sverige och utomlands.”

Läs mer på www.rum.selänk till annan webbplats

Vid frågor, kontakta ordförande Adam Falk, adam.falk@ange.se.