Ånge musikskolas elevförening

ÅME, Ånge Musikskolas Elevförening

Ånge Musikskolas Elevförening är en lokalförening som tillhör RUM, Riksförbundet Unga Musikanter. Medlemsskap är öppet för Musikskolans elever men även för vuxna och personer som vill arbeta i föreningen i enlighet med mål och stadgar.

Medlemskapet möjliggör trevliga och utvecklande aktiviteter och gemenskap inom den lokala föreningen och i den stora organisationen RUM. Föreninghen gör det möjligtv att ta emot bidrag och stipendier från RUM, myndigheter och andra bidragsgivare. Medlemskapet innebär inte någon kostnad eller någon förpliktelse för elever eller vårdnadshavare. Anmälan till föreningen sker i en särskild registrering online som skickas ut till elever och vårdnadshavare via lärplattformen StudyAlong.

Årsmötet var i mars 2021 och återkommer vid liknande tidpunkt 2022 - kallelse via StudyAlong.

”Riksförbundet Unga Musikanter, RUM, är en organisation för alla barn och unga som spelar ett instrument, sjunger, dansar eller spelar teater"

Vad gör RUM?

  • Ordnar kurser, konserter, workshops, festivaler och mycket annat kul för medlemmarna.
  • Samtalar med politiker och myndigheter i frågor som är viktiga för utövande ungdomar.
  • Ger medlemmarna råd i frågor som handlar om musik, organisation och ekonomi och arbetar för medlemmarna och deras föreningars utveckling.
  • Skapar kontakter mellan medlemmarna i Sverige och utomlands

Läs mer på www.rum.se Länk till annan webbplats.

För frågor och kontakt. Mejla ordförande Adam Falk, adam.falk@ange.se.