Kurser och grupper

Ämneskurs

 • Sång- och instrumentalundervisning från grundskolans år 3 till och med gymnasiet. Du kan välja mellan ett 15-tal instrument.
 • Musikskolan har från läsåret 2018-2019 en 50% drampedagogtjänst. Innehåll utformas i samarbete med grundskolan.

Ensembleundervisning

 • Ensembleundervisning - i ett 15-tal olika ensembler.
 • Specialpedagogisk kunskap - till exempel genom musikundervisning i särskolan
 • Framträdanden - på skolor/förskolor, offentligt, internt på servicehus och i föreningar

Projektverksamheter

 •  Spel på toot
 • Integrationsprojekt för nyanlända
 • Skolorkester

Specialpedagogisk kunskap

  •  Musikundervisning i särskolan

  Framträdanden

  • Vi besöker skolor/förskolor, servicehus/sjukhem och föreningar.
  • Vi har egna konserter och deltar i kommunens offentliga kulturliv.
  • Vi samarbetar med ideella föreningar.