Ansökan och instrument

För planeringen av kommande läsår vill vi få din ansökan senast sista veckan i april, men vi tar också emot ansökningar under hela läsåret - välkommen!

Ansökan

Ansökan till Ånge Musikskola kan göras både genom e-tjänst och blankett, se nedan under rubriken Självservice. Innan du ansöker ber vi dig läsa vår information om musikskolan, se nedan!

Information om Musikskolan 2019PDF

Ett gott råd är att även välja ett andrahandsval, speciellt om ditt förstahandsval är gitarr, elgitarr eller sång. Eftersom risken för köbildning på dessa instrument är stor ger andrahandsvalet dig en bra möjlighet att komma igång med ditt övande och musicerande. Då kanske väntetiden inte känns lika lång tills det finns en plats ledig på förstahandsvalet!

Avanmälan

Vårdnadshavare till elev som tänker sluta i musikskolan ska meddela detta till respektive musiklärare. Det finns även en e-tjänst för avanmälan, se nedan under rubriken Självservice. Elev står kvar i musikskolan tills vårdnadshavaren gör en avanmälan.