Anmälan och instrument


För att kunna planera kommande läsår vill vi ha anmälningarna oss till handa sista veckan i april, på vårterminen. Vi tar också emot anmälningar under hela läsåret.

Vårdnadshavare till elev som tänker sluta i musikskolan ska meddela detta till respektive musiklärare. Elev står kvar i musikskolan tills vårdnadshavaren gör en avanmälan.

Ett gott råd är att även välja ett andrahandsval, speciellt om ditt förstahandsval är gitarr, elgitarr eller sång. Eftersom risken för köbildning på dessa instrument är stor ger andrahandsvalet dig en bra möjlighet att komma igång med ditt övande och musicerande. Då kanske väntetiden inte känns lika lång tills det finns en plats ledig på förstahandsvalet!