Aktuellt

VÅRTERMINEN 2020

INSTRUMENTVISNING

Det är tänkt att alla elever i år 2 under våren ska få möta musikskolans lärare och prova på de instrument man kan lära sig i musikskolan.