Musikskola, kulturskola

Musikskolan erbjuder instrumentalundervisning från grundskolans år 3 till och med gymnasiet.

Musikskolans personal

Musikskolans personal 2016-2017

Bakre raden: Kenneth Jonsson, Lena Toivoinen, Nils-Håkan Kempe, Anna-Lena Klingstedt Westin, Sten-Erik Martinsson, Främre raden: Jens Westin, Jenny E. Uddbom , Per Nordin, Ruth-Len Johansson, Victoria Nilsdotter

Ej med på bild: Patrik Berggren, Gina Eriksson, Ewa Andersson, Fredrik Gunnarsson, Adam Johansson, Marit Lindås