Musikskola, kulturskola

Musikskolan erbjuder instrumentalundervisning från grundskolans år 3 till och med gymnasiet.

Musikskolans personal 2018-2019

Här är Musikskolans personal 2018-2019

Bakre raden: Per Nordin, Maria Gustafsson, Jens Westin, Anna-Lena Klingstedt Westin, Lena Toivoinen,  Adam Johansson. Främre raden: Fredrik Gunnarsson, Victoria Nilsdotter, Sofia Sahlin, Ruth-Len Johansson och Sten Erik Martinsson.

Ej med på bild: Jenny E. Uddbom.