Musikskola, kulturskola

Vi erbjuder instrumental- och sångundervisning från grundskolans år 3 till och med gymnasiet.

Vi erbjuder drama/teaterundervisning från grundskolans år 2 till och med gymnasiet.

Musikskolans personal 2018-2019