Musikskola, kulturskola

Musikskolan erbjuder instrumentalundervisning från grundskolans år 3 till och med gymnasiet.

Musikskolans personal

Här är Musikskolans personal 2017-2018

Bakre raden: Jens Westin, Sten Erik Martinsson, Anna-Lena Klingstedt Westin, Adam Johansson, Per Nordin. Främre raden: Marit Lindås, Fredrik Gunnarsson,Victoria Nilsdotter och Ruth-Len Johansson

Ej med på bild: Jenny E. Uddbom, Pecka Linna, Sofia Sahlin, Maria "Marre" Gustafsson

Personal 2018-2019 är desamma förutom att Sofia Sahlin har ersatt Malin Lindås och Maria Marre Gustafsson har dramapedagogtjänst.