Musikskola, kulturskola

Musikskolan erbjuder instrumentalundervisning från grundskolans år 3 till och med gymnasiet.

Musikskolans personal 2018-2019