Säkerhet i skolan


Om brandlarmet går

  1. Skynda mot närmaste utgång, utan att gå och hämta saker från andra håll. För att veta vilka olika utgångar det finns måste du i förväg ha tittat på utrymningsplanerna som finns uppsatta på skolan.
  2. Gå upp till stora planen bredvid Minervahallen och ställ dig tillsammans med de som var i samma klassrum som du när larmet gick. Den lärare som du hade när larmet gick kommer att ta närvaron och ge den till rektorn, vaktmästaren eller någon lärare som står och prickar av alla i en pärm, så vi ser att alla har kommit ut från skolan. Om du har rast när larmet går, gå själv till den som har pärmen och se till att bli avprickad.
  3. När du vet att du har blivit avprickad, stå kvar på planen eller gå in i Minervahallens omklädningsrum tills någon lärare säger att alla kan gå ner till skolan igen.