Mentorskap och ämneslärare

Mentorer höstterminen 2020

  • Mentor för 6A,7A,8A,9A och 9C är Erik Andersson
  • Mentor för 6B, 7B, 8B, 9B och 9C är Åsa Andersson

Lärare utan mentorsuppdrag

  • Birgitta Waiswa (Ma/No
  • Erika Bäck och  (Ungdomsresurs)
  • Lars Nilsson (Elevassistent)
  • Erik Andersson (Elevassistent)
  • Sven-Ove Danielsson (Elevassistent)