Elevhälsan

"Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsan med ,medicinska, psykologiska,psykosociala och specilapedagogiska kompetenser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Forskning visar ett tydligt samband mellan studieresultat och hälsa. Goda resultat leder till bättre hälsa och tvärt om, god hälsa ger bättre förutsättningar att nå kunskapsmål."

Rektor:                            Eva-Lena Årmyr                                             0690-250 230
                                          eva-lena.armyr@ange.se                              073-270 27 79

Mentor/lärare:                Kontakta expedition                                     0690-250 230
                                            Lena Toivoinen

Studie-yrkesvägledare:  Maja Öberg                                                   070 191 02 19 
                                              maja.oberg@ange.se
Specialpedegog:             Katrin Mattsson                                             070-220 36 31
                                            katrin.mattsson@ange.se
Speciallärare:                  Sara Hansén                                                  0690-250 276
                                            sara.hansén@ange.se
                                            Peter Waiswa                                                 0690-250 276
                                          peter.waiswa@ange.se

Skolsköterska:                Sassa Ewing Helmersson                              070-220 85 51
                                             sassa.ewinghelmersson@ange.se
Skolkurator:                    Cecilia Gohde                                                  073-075 99 32
                                            cecilia.gohde@ange.se

Skolpsygolog:                    Anna Sundberg                                              076-767 91 52