Skolans regler

Skor av

Som ett led i en bättre inomhusmiljö är det "skor av" som gäller på Ljungaskolan. Detta för att göra det trevligare för oss som är på skolan varje dag, samt underlätta för de som städar på skolan. Därför ber vi lärare, elever, föräldrar och andra besökare att ta av skorna vid dörren, eller använda de skoskydd som finns att tillgå.

Trivselregler

 

trivselregler för Ljungaskolan