Fritidshem

Vårt uppdrag är att erbjuda barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens behov och intressen.

 Fritids finns i första hand för elever från 6 till 12 års ålder och ska komplettera skolan för att stödja barnets fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling. Verksamheten styrs av en läroplan.

Fritids, telefonnummer och öppettider

Telefonnummer till fritids är 0691-250758 eller mobilnummer 072-5509491.

Öppettiderna är i första hand måndag till fredag, mellan klockan 06.00-17.30.

På fritids arbetar Anna Larsson, Maria Kempe, Louise Hedin, Ninna Engdahl och Erica Källström.

För frågor angående fritidshemsplats kontaktas Marie Berglund, telefonnummer 0691- 250 700.

Verksamhet

Vi vill att fritids ska vara en trygg och lugn plats där varje elev får utvecklas efter egen förmåga. Fokus ska ligga på att utveckla sin sociala förmåga, samspela med andra och att känna sig trygg. Värdegrunden är något vi arbetar med dagligen. Vi arbetar även med ett lågaffektivt bemötande gällande alla våra elever på skolan. Eleverna har tillgång till skapande material, spel, lokaler till fri lek inne och utomhus finns en gård med bland annat skridskobana, fotbollsplan och en pulkabacke att åka i.

  • Måndagar: Har vi utedag med aktiviteter och fri lek.
  • Tisdagar: Har vi skogsutflykt eller äventyr där vi bland annat tränar praktisk matematik och samarbete.
  • Onsdagar: Erbjuder vi skapande verksamhet. Där får eleverna använda olika tekniker för att uttrycka sig.
  • Torsdag: Erbjuder vi digitalisering/programmering. Vi kan träna på mönster, spela in film etc.
  • Fredagar: Erbjuder vi olika aktiviteter beroende på gruppens behov, praktisk matematik (bakning), film-mys, avslappning och bokläsning.