Läxhjälp, lovskola

Läxhjälp

För elever  i åk 6- 9 erbjuder skolan hjälp med läxor och andra skoluppgifter efter skoldagens slut på onsdagar mellan 14.15-15.40.

Lovskola

Alla skolor är skyldiga att erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan som riskerar att inte nå godkända betyg i kärnämnena svenska, svenska som andraspråk, matematik eller engelska.

Undervisningen ska uppgå till sammanlagt minst 50 timmar under eller efter årskurs 8 och 9. Det betyder att en elev kan ha rätt till 100 timmar om eleven uppfyller förutsättningarna för att bli erbjuden lovskola både under årskurs 8 och årskurs 9.

Vi på Fränstaskolan har valt att fördela dessa 50 timmar på höstlov, sportlov, påsklov och sommarlov.

Vi testade detta koncept under läsåret 2018/19 och tyckte att det gav ett bättre resultat än att erbjuda alla 50 timmar i juni. Eleverna var mer motiverade till att delta på lovskola under läsåret och nådde därmed ett bättre resultat. För elever i årskurs 9 innebar det i flera fall att de inte behövde delta i  sommarskola efter avslutad skolgång.

Kontakt lovskola:

Eva Vikholm eva.vikholm@ange.se