Prao

Praktisk arbetslivsorientering= PRAO
Alla elever i åk 8 ska erbjudas 10 dagars PRAO

Syftet med PRAO är att:

  • bidra till kunskaper och erfarenheter för ökad valkompetens
  • ge inblick i arbetslivets möjligheter och krav
  • bidra till ökad självkännedom och självinsikt