Karriärvägledning

Karriärvägledare på Fränstaskolan är Marie Lovefjell

marie.lovefjell@ange.se  
072-241 96 48

Arbetstider:   07:30-16:00
måndag, tisdag och onsdag

Vägledningssamtal
Syftet med vägledning är att underlätta för eleven att välja utbildning och framtida karriär. Karriärvägledaren vidgar perspektiv, informerar om vilka möjligheter som finns och bidrar till väl underbyggda val.

Det enskilda professionella vägledningssamtalet utgår från varje elevs behov och förutsättningar och skolan ska särskilt uppmärksamma vägledningsbehovet hos grundsärskolans elever.

Gymnasieinformation
Information om gymnasiet påbörjas i åk 7 och processen pågår sedan fram till gymnasievalet i åk 9.
Gymnasieinformationen består bland annat av övningar, tester, samtal och fakta om gymnasiet.