Fritidshem

Fritidshemmet, i dagligt tal ofta kallat fritids är en plats där yngre skolbarn, upp till ungefär 13 års ålder, kan vara på dagarna före och efter skolan, när vårdnadshavarna arbetar. Fritidshem är även öppna på skollov. Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Fritidshemmet styrs av skollagen och Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet LGR 11.

Fritidshemmet är öppet mellan 06.00 - 18.00

Här möter ni oss:
Monica Nordlund
monica.nordlund@ange.se

Susanne Fröberg
susanne.froberg@ange.se

Eva Westin
eva.westin@ange.se

Camilla Backe Östin
camilla.ostin@ange.se

Tel. fritidshemmet: 073-2758856