Rörelsesatsning

Hälsofrämjande och förebyggande elevhälsa

Sedan våren 2018 samarbetar Fränstaskolan med RF-SISU Västernorrland och deltar i projektet "Rörelsesatsning i skolan".

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. Satsningen riktar sig till alla barn i årskurs F till 6, men vi på Fränstaskolan vill ha med alla elever åk F-9 i vårt hälsofrämjande arbete. Hällsofrämjande och förebyggande elevhälsa är en del i vår vision och helhetsidé.

Forskning visar att barn som rör på sig presterar bättre i skolan. Rörelse gör att barnen:

  • lär sig bättre
  • kan koncentrera sig bättre
  • får bättre arbetsminne
  • ökar sitt självförtroende.

Samarbetet med RF-SISU har bidragit till att rektor och personal har fått utbildning inom området. Skolan har ett tänk kring hur raster, fritidsverksamheten och skolgården är utformad. RF-SISU har även bidragit till att vår skolgård har blivit mer attraktiv och vi har bland annat fått en gagabollbana.