Elevhälsan

Elevhälsa börjar i klassrummet. All personal ska arbeta främjande och förebyggande för elevhälsa genom att skapa goda relationer med eleverna och därmed tidigt upptäcka elever som riskerar att fara illa eller må dåligt på något sätt eller riskerar att inte nå kunskapsmålen.

På skolan finns ett elevhälsoteam (EHT) som leds av rektor Katrinne Bylund och består av:

Specialpedagog, Eva Vikholm eva.vikhom@ange.se
Speciallärare, Kicki Sjölin christine.sjolin@ange.se

Speciallärare, Maria Söderberg maria.soderberg@ange.se

Skolkurator, Marina Tjärnqvist marina.tjarnqvist@ange.se
Karriärvägledare, Marie Lovefjell marie.lovefjell@ange.se
Skolsköterska, Sofia Nelhagen sofia.nelhagen@ange.se

Skolpsykolog, Anna Sundberg anna.sundberg@ange.se
Skolläkare, Ingegerd Åhsgren (kontaktas via skolsköterskan)