Förskoleklass


Röd förskoleklass

Mentorer:
Marie Andersson, fsk-lärare

Maria Söderman ,fsk-lärare

Marianne Andersson, fsk-lärare

Fritidspedagog: Ida Johansson

Telefon 0690-250 250