Årskurs 3

Här jobbar:

Annette Hansson mentor

Ellinor Löfstrand mentor

Kristin Eriksson mentor

Sofie Gradin resurs

Linda Neuman fritidspedagog

 

Tel.nr Röd flygel 250255

Antal elever: 33 st

Facebook: Trean Björkbacka

Blogg: bjorkbackaklass3.blogspot.com