Årskurs 1

Grön 1:

39 elever

Klasslärare: Anna Matsson och A-C Bergelin, Ellinor Löfstrand 50%

Fritidspedagog : Madji Becher

Idrottslärare: Frida Eriksson