Om Björkbackaskolan

Skolan är idag organiserad med två klasser i respektive årskurs F-5 och två fritidsavdelningar.

På Björkbackaskolan arbetar vi med äventyrspedagogik och interaktivt lärande som verktyg så att våra elever ska kunna utveckla sina kunskaper och färdigheter på ett bra sätt.

I alla våra lärrum hittar man idag interaktiva skrivtavlor från Smartboard med tillhörande teknisk utrustning för interaktivt lärande. Vi har Elevdatas lär- program till alla elever att använda i skolan och hemma för att stödja elevernas kunskapsutveckling. Tillgången på elevdatorer är mycket hög så eleverna kan använda sig av detta viktiga hjälpmedel i sitt lärande. Vi arbetar mycket med naturorientade ämnen och eleverna lär sig att se och upptäcka och sätta samband mellan teori och praktik.

Vi har ett omfattande stödprogram för våra elever som av olika anledningar inte når målen i ett eller flera ämnen. Stödprogrammen och övrig specialundervisning bedrivs mestadels i klass. Skolan arbetar även med "steget före" som en form av läxhjälp där elever förbereds på ett bra sätt inför nya arbetsområden.

Vår elevdokumentation gör vi digitalt i vår skolportal. Den är tillgänglig via nätet så att föräldrar kan följa sitt barns kunskapsutveckling mellan de individuella utvecklingssamtalen vår och höst. Som förälder är det viktigt att man skaffar sig ett användarkonto så man kan följa sina barns lärande och utveckling på ett enkelt sätt.

Vårt trygghetsteam arbetar tillsammans med eleverna för att skapa en trygg miljö för lärande i och runt vår skola. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och här kan du läsa vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.PDF