Så här jobbar vi

Våra prioriterade målområden för 2019-2020 är "Språk, läs- och skrivutveckling och "Jämställdhet mellan pojkar och flickor".