Föräldrasamverkan

Vi har föräldraråd en gång under hösten och en gång under våren. I vårt föräldraråd finns personal, föräldrar, förskolechef och politiker representerade.

Har du som förälder några funderingar så kontakta oss på förskolan eller våra föräldrarepresentanter.