Så här jobbar vi

Våra prioterade mål för 2016/17 är:

Genus och Jämnställdhet  och Hållbar utveckling

Denna terminen kommer vi att arbeta mycket med:

  • Språket (TRAS) Rim, ramsor, sagor
  • TKT metoden, tal och kommunikationsträning
  • Fonomix, tränar  munmotorik
  • Matematik Vi räknar köttbullar, stenar, lär oss under, över, på, bakom osv
  • Kamratrelationer / kamratövningar Lär oss samspel och hur vi är mot varandra, turtagning osv
  • Skogen/natur Vi utforskar vår närmiljö och använder oss av vad som växer i naturen. Vi arbetar med att barnen ska få förståelse för att de själva kan påverka sin miljö
  • Rörelser (RP) genom  klättring, rullar, kryper, går balansgång, cyklar mm
  • Teknik Vi upptäcker tekniken i vardagen om hur saker och ting fungerar
  • Vi  arbetar med för att få arbetsro genom att se över vår inre arbetsmiljö, tänka på ljudnivå  osv
  • Vi arbetar med lärande genom äventyrspedagogik. Vi kommer att ha 1 äventyr under hösten.