Likabehandlingsplan

I likabehandlingsarbetet i förskoleverksamheten ligger barnens rättigheter i fokus. Syftet med arbetet ska vara att främja barns rättigheter oavsett kön och sexuell läggning, etnisk bakgrund, funktionshinder, religion eller annan trosuppfattning. Vår absoluta målsättning är att förskolorna i Ånge kommun ska vara verksamheter där både barn och vuxna ska känna sig trygga och lika behandlade