Samverkan Förskoleklass

Här kan Ni läsa hur vårat samarbete mellan förskolan och förskoleklass går till för en så bra överskolning som möjligt till skolan.