Safiren

På Safirens avd går barn i åldrarna 4-5år.

Hur arbetar vi?

-Hållbarhet, samarbete, språk och genus via äventyrspedagogik.