Så här jobbar vi

 Våra gemensamma prioriterade mål under terminen 2020: 

  • Genus/Jämställdhet,  normer och värden.
  • Språk, läs- och skrivutveckling.

Läs mer om våra förskoleavdelningar Kristallen, Safiren och Smaragden