Föräldrasamverkan

Föräldrarådet är till för att kunna lyfta frågor som berör verksamheten och fungerar som en direktlänk till beslutsfattarna.

Här finns representanter från personal och föräldrar från förskolorna Skattkistan, Sörgården, Hammaren och Knattebo samt politiker och förskolechef.