Myran

Myran är en av avdelningarna på Parkbackens förskola.

Vi som arbetar här är:

 Veronica, Helen H , Birgitta/ Carina, Evelina M