Föräldrasamverkan

I Ånge kommun har vi ett forum som vi kallar för föräldraråd. Där sitter det med föräldrarepresentanter från alla förskoleavdelningar i centrala Ånge. Dessa kallas till ett möte per termin där även en personal från vardera förskola deltar, förskolechef och en politiker från utbildningsnämnden. Där kan föräldrarna ställa frågor och diskutera aktuella saker.

Om det är något speciellt som ni vill ska lyftas på dessa möten kan ni kontakta någon av förskolans representanter.

Våra föräldrarådsrepresentanter:

 
  • Ann- Sofie Alfredsson: annso_alfredsson@hotmail.com
  • Mari Norgren: mari_bohman@hotmail.com
  • Linda Burman: linda.burman79@gmail.com