Personal och kontakt

Kontakt:

Avdelning Hyddan:

Nina Edgren förskollärare 100%

Carina Hägglund barnskötare 100%

Tina Strömberg förskollärare 100%

Åsa Eriksson barnskötare/resurs

Telefon: Avdelning Hyddan 0690-250362, Mobil: 073-0351953. (Det fasta numret omkopplas till mobilnumret).

Avdelning Kojan:

Carola Persson förskollärare 100%

Carolina Haque förskollärare 100%

Eva-Lena Svensson Barnskötare 100%

Telefon: Avdelning Kojan 0690-250113, Mobil: 0690-250114 eller 073-0679774. (Det fasta numret omkopplas till mobilnumret).

Avdelning Lyan:

Gunilla Lindeberg Grelsson förskollärare 100%

Gunvor Salthammer förskollärare 100%

Pia Olsson barnskötare 100%

Telefon: Avdelning Lyan, Mobil 073-0741276


Köksansvarig: Mait Jonsson

Städansvarig: Veronika Strandgård och Annelie Vallin

Vaktmästare: Patrik Heisner

Förskolechef:

Candra Sund Svensson
Telefon: 0690-25 03 23, 073-274 82 85