Så här jobbar vi

På avdelningen Lingon finns de mindre barnen, barn mellan 1-4 år. På Blåbär finns barn mellan 4-6 år. 

Det tycker vi fungerar bra eftersom vi kan anpassa både miljö, material och aktiviteter efter barnens mognad och ålder.

  • Vi får lättare att arbeta med de mål vi har, både i läroplanen och de lokala målen.
  • Enklare att se och uppmärksamma alla barn och deras behov
  • Tryggare för de mindre och mer utmanande för de äldre barnen
  • Fler jämnåriga barn i gruppen
  • Lättare att genomföra teman
  • Inspirerande och utvecklande för personalen

Personalen roterar mellan avdelningarna på så vis att varje hösttermin går två från Lingon till Blåbär och två från Blåbär flyttar till Lingon.

Prioriterade målområden

Prioriterade målområden 2018/19

  • Vi ska arbeta med tillgängliga lärmiljöer i form av barns delaktighet och inflytande.
  • Språket

Tänk på allergier

På grund av allergier och i enlighet med de rekommendationer som finns från astma- och allergiförbundet råder det förbud mot nötter, jordnötter, mandlar, sesamfrön, rökning och pälsdjur på våra förskolor. Tänk på att även doft kan framkalla allergi så undvik parfym/rakvatten när ni vistas på förskolan.

Med tanke på allergier och förbud har vi bestämt att ingen tar med något ätbart hemifrån, tex glass, tårta vid födelsedagar. Vi kommer att fira barnen på något annat sätt och om det ska ätas glass någon gång står förskolan för det.