Likabehandlingsplan

Vår verksamhet bygger på allas lika värde och värdegrundsarbetet är viktigt för oss. Barnen skall känna sig trygga och respekterade på förskolan med vår verksamhet, personal och övriga barn.

I vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar med att alla ska känna  trygghet och för att motverka kränkningar och trakasserier. Vi har rutiner för vad som sker om något inträffar och vidtar åtgärder utifrån vad som hänt. 

Planen uppdateras varje år.

Du kan alltid ta kontakt med oss om du har frågor kring vårt arbete mot diskriminering eller om du fått veta om en händelse.

Plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF