Föräldrasamverkan

Vi tycker det är viktigt med ett bra samarbete med föräldrarna, den dagliga kontakten i hallen ger trygghet för barnen och föräldrarna.

En gång per år har vi ett föräldramöte, minst ett utvecklingssamtal per år, luciauppträdande för föräldrarna och en familjefest på sommaren då vi också har en avslutning för de barn som ska börja skolan.

Föräldraråd

Tillsammans med övriga förskolors föräldrarepresentanter, personal, politiker och förskolechef finns ett föräldraråd. Rådet träffas ca en gång per termin.

Varje förskola har minst en föräldrarepresentant i föräldrarådet, kontakta dem om du har några funderingar eller har något du vill ska tas upp