Så här jobbar vi

På Knattebo förskola arbetar vi för att barnen ska ha en trygg, trivsam, rolig och lärorik tid på förskolan. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan, skollagen och de prioriterade målområdena som för 2019/2020 är Språk-, läs och skrivutveckling, jämställdhet och digitalisering.

Vi arbetar med "Samspel som lyfter" där vi uppmanar barnen att visa känslor, kunna sätta ord på känslorna och sätta sig in andras situation, samt stöttar dem att lösa konflikter.

          Vi arbetar med barns integritet: Stopp MIN kropp:

  • Kramas och hålla varandra i handen gör vi på barnens villkor.
  • Vi respekterar barnens önskemål vid toalettbesök, sovstund och vid matsituationer.
  • Blöjbyten sker alltid i avskildhet och vi förbereder barnet på vad vi gör.
  • Vi möter alltid upp okända personer i förskolan och i dess närmiljö.
  • Vi är uppmärksamma på vad barnen ger uttryck för - Vi har anmälningsplikt.