Knattebo förskola, Ljungaverk

 

Knattebo förskola finns i samma hus som skolan i Ljungaverk.På Knattebo finns avdelningarna Solen och Månen med barn i åldrarna 1-3 år. På avdelning Kometen går 4-åriga barn. På Pluto går 4-5-åringar.  

Knattebo har nära till skog, lekpark samt el-ljusspår och vi har även tillgång till gymnastiksalen som finns på skolområdet.