Klingan

På Klingan vistas barn mellan 1-5 år varje dag tillsammans med Lenita, Linda och Tove

Två dagar i veckan är vi indelade i tvärgrupper:
5-åringarna kommer att träffas tillsammans med Linda.

3-4-åringarna med Sara och Lenita.

2-3 åringarna med Anne och Tove

1-2 åringarna med  Siw

I dessa tvärgrupper har vi stort fokus på våra målområden men självklart även läroplanen som är en del i varje liten del av vår verksamhet och allt vi gör tillsammans.