Klingan

På Klingan vistas barn mellan 3-5 år varje dag tillsammans med Lenita, Linda och Sara

Två dagar i veckan är vi indelade i tvärgrupper:
5-åringarna kommer att träffas tillsammans med Linda.

3-4-åringarna med Sara och Lenita.

I dessa tvärgrupper har vi stort fokus på våra målområden men självklart även läroplanen som är en del i varje liten del av vår verksamhet och allt vi gör tillsammans.