Så här jobbar vi

Målen vi jobbar med 2021/22 är :

  • Språk, läs och skrivutveckling.
  • Tillgängliga, hållbara och hälsofrämjande lärmiljöer för alla barn oavsett olikheter som ska gynna omsorg, utveckling och lärande.
  • Empatiskt ledarskap med fokus på ett normkritiskt förhållningssätt och bemötande.

I alla situationer arbetar vi med jämställdhet mellan pojkar och flickor samt förhållningssättet empatiskt ledarskap. Vi har utvecklat våra läs-stunder och gjort fler lärmiljöer och aktiviteter som främjar läs och skrivutvecklingen. Att ha en tillgänglig förskola är ett fokus som inte är nytt för vår förskola. Vi har under senaste åren kommit långt med det arbetet, men vi behöver hela tiden påminna oss och utvecklas mer på detta område. 

Vi arbetar utifrån ett material som heter empatiskt ledarskap där vi handleder barnen hur man kan lösa konflikter, viktigt att vi lyssnar på båda parter, ingen blir syndabock eller offer.Vi bekräftar barnens känslor, alla känslor är tillåtna. 

Vi arbetar även med Stopp! Min kropp! Word, 187.8 kB. Detta innebär att alla vi som jobbar på förskolan använder ett repektfullt sätt mot barnen och att vi respekterar dem.