Så här jobbar vi

Målen vi jobbar med 2020/21 är Jämställdhet i förskolan mellan pojkar och flickor samt barnens språk- läs och skrivutveckling och tillgängliga lärmiljöer.

I alla situationer arbetar vi med jämställdhet mellan pojkar och flickor samt förhållningssättet empatiskt ledarskap. Vi har utvecklat våra läs-stunder och gjort fler lärmiljöer och aktiviteter som främjar läs och skrivutvecklingen. Att ha en tillgänglig förskola är ett fokus som inte är nytt för vår förskola. Vi har under senaste åren kommit långt med det arbetet, men vi behöver hela tiden påminna oss och utvecklas mer på detta område. Under våren har vi gjort den fysiska miljön mer tillgänglig utomhus, genom att göra förrådet och leklådor tillgängliga med bilder och stödtecken.

Vi arbetar även med Stopp! Min kropp!Word Detta innebär att alla vi som jobbar på förskolan använder ett repektfullt sätt mot barnen och att vi respekterar dem.