Föräldrasamverkan

Har ni frågor och funderingar som ni vill ska tas upp vid nästa föräldraråd så tveka inte att kontakta föräldrarepresentanterna eller någon i personalen. I vårt föräldraråd finns pedagoger, vårdnadshavare, rektor och politiker representerade.

 Vi använder oss av instagram där vi visar på vilken utbildning vi bedriver på förskolan, genom att vi lägger ut bilder på våra aktiviteter i undervisningen.