Föräldrasamverkan

Föräldraråd

Har ni frågor och funderingar som ni vill ska tas upp vid nästa föräldraråd så tveka inte att kontakta föräldrarepresentanterna eller någon i personalen. I vårt föräldraråd finns pedagoger, vårdnadshavare, rektor och politiker representerade.

Instagram

Vi använder oss av instagram där vi visar på vilken utbildning vi bedriver på förskolan, genom att vi lägger ut bilder på våra aktiviteter i undervisningen.

Information ges ut via appen Haldor