Personal och kontakt

Kontakt:

Telefon:

  • Lille Skutt 0690-25 02 71
  • Skalman 0690-25 02 74

På avdelning Skalman arbetar:

  • Berit Söderkvist, förskollärare, 100%
  • Lise-Lotte Matsson, Förskollärare 100%
  • Fermine Bianchi, barnskötare 75%
  • Vik 25%

På avdelning Lille-Skutt arbetar:

  • Åsa Karström Berg, förskollärare 100%
  • Gunilla Lindeberg Grelsson, förskollärare 100%
  • Doris Haraldsson, barnskötare 100%

Förskolechef

Candra Sund Svensson
Telefon: 0690-25 03 23, 073-274 82 85