Förskolans profil


I huset finns två avdelningar, med 18 resp 19 barn. På varje avdelning finns tre
heltidstjänster. I köket jobbar en personal från Bobergsköket 4 tim./dag, och därifrån kommer också maten. Vi följer skolans matsedel.

Utemiljön är fantastisk med asfalterade cykelvägar, gräsmattor och skuggande träd. Stora möjligheter till träning av grovmotorik och rörelse. Den inbjuder till fri lek och planerad verksamhet.