Föräldrasamverkan

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan, bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Vi prioriterar ett fungerande samarbete med föräldrarna. Daglig kontakt i tamburen ger trygga barn och föräldrar. Vi i personalgruppen försöker att vara glada och tillmötesgående.

En gång per år har vi föräldramöte och utvecklingssamtal.

Vi har även grillfest, lucia och andra aktiviteter.

Föräldraråd

I föräldrarådet för förskolorna i Ånge ingår en personal och en förälder från varje förskola samt förskolechef och politiker. Föräldrarådet träffas två gånger per temin.