Föräldrasamverkan

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan, bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Vi prioriterar ett fungerande samarbete med föräldrarna. Daglig kontakt i tamburen ger trygga barn och föräldrar. Vi har också föräldramöten och utvecklingssamtal.

Föräldraråd

I föräldrarådet ingår en personal och en förälder från förskolan samt förskolechef och politiker. Föräldrarådet träffas en gång per temin. Hör av er till någon av våra representanter om det är något ni föräldrar vill att vi ska ta upp på föräldrarådet. Det kan vara allt ifrån frågor, funderingar eller förslag