Alby förskola, Alby

Förskolan Rödluvan

Förskolan består av två åldersindelade avdelningar och ligger i samma byggnad som Alby skola. Vi har tillgång till både gymnastiksal och bibliotek.

Vi har en härlig utemiljö med skog och natur alldeles runt hörnet. Utevistelsen är viktig för oss!