Förskoleplats inkomstuppgift, behövs den?

Du kan använda vår e-tjänst med följande funktioner:

  • Svara på placeringserbjudande
  • Lämna inkomstuppgifter
  • Lämna barnschema
  • Säga upp plats

Information om personuppgiftslagen

De uppgifter som lämnas i samband med ansökan används för Barn- och Utbildningsenhetens administration. Personuppgiftsansvarig är Ånge kommuns Utbildningsnämnd.