Avgifter och regler, förskola

Förskoleverksamheten omfattar de barn som har fyllt ett år och de yngre barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling. Plats på förskolan är avgiftspliktig och taxan är densamma för alla.

Så här kan du beräkna avgiften för förskoleplats

Barn 1: 3 % av inkomsten Avgår 30 % fr heltid, dock högst 1.425,-/mån
Barn 2: 2 % av inkomsten Avgår 30 % fr heltid, dock högst 950,-/mån
Barn 3: 1 % av inkomsten Avgår 30 % fr heltid, dock högst 475,-/mån
Barn 4: Ingen avgift

Maxtaxa för skolbarn ( From 6-år )

Barn 1 2 % av inkomsten, dock högst 950,-/mån
Barn 2 1 % av inkomsten, dock högst 475,-/mån
Barn 3 1 % av inkomnsten, dock högst 475,-/mån
Barn 4 Ingen avgift 

Maximibeloppen är:

För 3 % avgift/barn - 1.425,-/mån
För 2 % avgift/barn - 950,-/mån
För 1 % avgift/barn - 475,-/mån

Avgift uttages 12 månader/år.